Nyheter

Ta utdanning innen Treteknikk – landsdekkende linje ved Gauldal vgs

Gauldal videregående skole i Trøndelag tilbyr Vg2 Treteknikk som et landsdekkende tilbud

Ingen andre skoler nord for Dovre tilbyr Treteknikk. Gauldal vgs er også den eneste som har dette utdanningstilbudet som landsdekkende.

Treteknikk bygger på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og gir grunnlag for fagbrev som:
  • Trevaresnekker
  • Industrisnekker
  • Fagoperatør i trelastfaget
  • Fagoperatør i limtreproduksjonsfaget

Skog- og trenæringa har større behov for arbeidskraft til alle ledd av verdikjeden. Det jobbes derfor aktivt med ulike tiltak for å øke rekrutteringen til skoler og fag som gir den mest relevante kompetansen. I mange år har det vært begrensede muligheter til å ta en utdanning som direkte fører til et fagbrevløp innenfor treindustrien. Vi er derfor svært glade for at det nå finnes et faglig tilbud som næringslivet etterspør. Gauldal vgs samarbeider tett med lokale bedrifter om bedriftsbesøk, yrkesfaglig fordypning og lærlingeplasser. Den teoretiske undervisningen vil være bolkbasert, noe som betyr at aktuelle bedrifter i hele Trøndelag eller i andre fylker også kan ta elever «hjem» i praksisperiodene.

Se vår nye film og la ungdommen bli inspirert til å tenke tre og velge Treteknikk! Link til film.

I tillegg er en digital utgave av «Utdanning i trearbeid» lagt ut på Gauldal vgs sin nettside. Brosjyren finner du her.

Søknadsfrist for opptak til skoleåret 2021/2022 er 1. mars.