Nyheter

Hvordan kan bruk av parametrisk design bidra til muligheter og utvikling av treindustrien?

WoodWorks! Cluster, Norwegian Wood Cluster, Treindustrien, Trefokus og Norske Trevarer ønsker velkommen til webinaret "Hvordan benytter arkitektene parametrisk design?"

Oslo Lufthavn er et godt eksempel med sine kreative former og spennende trekonstruksjoner. Mange arkitekter har allerede tatt i bruk dette verktøyet, og flere kommer til. Parametrisk design inntar byggenæringen og det er bare kreativiteten som setter grenser!

Hva er egentlig parametrisk design/visuell programmering og hvordan vil dette påvirke byggenæringen og din bedrift? Hvilke muligheter gir det for trebaserte løsninger?
Dette ønsker vi å sette fokus på ved dette webinaret hvor fageksperter, designere og produsenter av byggevarer forteller oss om sine erfaringer og hvordan de tror parametrisk design vil prege fremtidens byggenæring.

 

Tirsdag 9. februar kl 9:00-10:00
Webinaret vil avholdes på Teams.
Påmelding her

Program

Velkommen, Knut Amund Skatvedt, WoodWorks!
• Parametrisk design – hva skal det være godt for? John Haddal Mork arkitekt og phd, Rallar Arkitekter
• Parametriske trapper, hvordan kommer man dit? Bjørn Melby, daglig leder Melby Snekkerverksted
• Parametrisk arkitektur. Reinhard Knopf, Helen & Hard Arkitekter
• Faget parametrisk design, hvor går utviklingen? Pasi Aalto, NTNU Wood
Oppsummering, Magne Løfaldli WoodWorks!