Nyheter

Nationen, Trønderdebatt, Dagsavisen Demokraten, Moss Avis, Trønderbladet, Malviknytt, Bondebladet, Innherred, Arbeidets Rett og Smaalenene: Regjeringens klimaplan spiller på lag med landbruket

Her er innlegg fra Innlegg fra Guro Angell Gimse og Elin Rodum Agdestein på vegne av Høyres landbruksnettverk som består av 18 stortingsrepresentanter som jobber aktivt for norsk landbruk trykket.

I innlegget står blant annet: Satsing på skogbruk vil bidra til økt karbonbinding. I dag står skogen for omtrent halvparten av de årlige klimagassutslippene i Norge, og potensialet for mer binding gjennom aktivt skogbruk er sentralt i det grønne skiftet. Her viser WoodWorks klyngesatasing i Trøndelag vei  gjennom arbeidet med økt anvendelse av tre og fiber.

Flott av WoodWorks! er nevnt. Litt uheldig at forfatterne skriver at skogen står for halvparten av de årlige klimagassutslippene. Vi antar de mener at skogen tar opp halvparten av de norske utslippene.