Nyheter

Norsk Skogbruk: Klimasmarte arkitekter bruker tre

Mer klimasmarte bygg, er mottoet til Blom arkitekter i Namsos. I det spiller tre en hovedrolle. Men for å utvikle gode industrielle løsninger som passer inn i arkitekttegningene, vil Roy Blom samarbeide tettere med produsentene.

Her kan du lese om Blom arkitekter i Norsk Skogbruk. Bloim arkitekter er medlemmer av WoodWorks! og setter pris på nettverket o mulighetene det skaper for samarbeid på tvers av sektorer.

Klimasmarte arktiekter bruker tre