Nyheter

NorskSkogbruk: En kommersiell idealist og engasjert systemkritiker

Nylig ble industriklyngen Norwegian Wood Cluster tildelt Arenastatus i Innovasjon Norges klyngeprogram. Ved roret satt Knut Skinnes, en ung mann med en velfylt hattehylle.

I intervjuet med Skinnes sies dette om WoodWorks!:

– Vi har en noe tilsvarende næringsklynge i Trøndelag, Woodworks, som er mye mer synlig i mediebildet enn NWC har vært. Er det en bevisst strategi å ikke bruke ressurser på det? 

– Ikke egentlig. Woodworks er jo en mye mer velutviklet klynge, de har drevet på lenger og har hatt en større aktivitet over tid som har gjort at de har kunnet bruke mer energi på utadrettet virksomhet. Jeg tror NWC kommer til å bli mer synlig. Ikke at det er noe mål i seg selv, målet er jo å være et best mulig verktøy for våre medlemmer og for de samfunnsmålene vi har sagt at vi skal være med å løse. Det er noe med å gjøre ting først og fortelle om det etterpå. Vi jobber mye med Woodworks, de har vært en veldig god støtte for meg i året som har gått. Knut Amund Skatvedt som jobber ved Treteknisk institutt er for eksempel delprosjektleder for bygg i Woodworks, og han sitter i kompetansegruppa i NWC fra Treteknisk. Han har bidratt veldig positivt. 

Hele saken kan leses her