Nyheter

Teknisk Ukeblad om Looping og emballasjegjenbruk

– hentet fra sak laget av WoodWorks! etter Woodworks! webinar om plast.

Se hele saken om gjenbruk av emballasje i byggesektoren her:

Nå kommer bygg-emballasjen som kan brukes om igjen og om igjen