Nyheter

Treteknisk tilbyr fagbrev-undervisning til midt-norsk treindustri

Ta fagbrev som voksen!
Nettbasert teorikurs i regi av Treteknisk starter i uke 12.

Foto av: Treteknisk

Fagbrev som praksiskandidat passer for deg som:

  • har jobbet lenge innenfor et yrke, men mangler formell dokumentasjon på kompetansen du besitter.
  • har 5 års relevant arbeidserfaring i 100 %-stilling eller omregnet til 100 %-stilling.

Norsk Treteknisk Institutt tilbyr kurs i yrkesteori for Trelastfaget som nettundervisning. Kurset baserer seg på læreplanen for Trelastfaget, og er et eksamensforberedende kurs til 5 timers teorieksamen for lærlinger og praksiskandidater. Læringsplattformen er Microsoft Teams, og kurset forutsetter tilgang til PC med programvare. Avhengig av koronasituasjonen vil det kunne bli en fysisk samling. Denne blir i Trondheimsområdet.

Kurset starter opp i uke 12 (preliminært 25. mars 14:00, på Teams – fysisk møte vurderes opp mot koronarestriksjonene). Det vil være 9 bolker med nettundervisning, hjemmeoppgaver og selvstudier (lese fagbøker). Fremdriften i undervisningen legges opp slik at det fint lar seg kombinere med jobb og familie. Kurset vil avsluttes i november 2021.

Ønsker du mer informasjon om fagprøve, søk på nett etter fagbrev i det fylket du er bosatt.

Fagemner:

  • Produksjon av skurlast
  • Produksjon av høvellast
  • Treteknologi
  • Sortering av trelast
  • Maskiner og verktøy
  • Styrings- og reguleringsteknikk
  • Tørking og energiproduksjon
  • Bransjelære og kvalitetssikring

Fagbøker bestilles hos Fagbokforlaget, søk etter trelast. 
Mer informasjon finner du hos Treteknisk.
Priser finner du her.

Det finnes medfinansieringsordninger for bedrifter som er medlemmer av Treteknisk, medlemmer av WoodWorks! og medlemmer av Treindustrien (Byggskolefondet).
Det kan også søkes finansiering hos Trøndelag fylkeskommune (bio-trøndelag).

Påmelding her!