Nyheter

Trøndelagsmøtet 2021: Skal vi lykkes, må vi samarbeide enda bedre

Innlegg Adresseavisen onsdag 13.januar 2021

Les hva avdelingsleder i Innovasjon Norge Trøndelag og seksjonsleder næring, avdeling for plan, næring og kulturminner i Trøndelags fylkeskommune sier om WoodWorks! samarbeid på tvers av gamle sektorgrenser for økt verdiskaping inne skogbruk, jordbruk og havbruk:

2021-01-13_Adresseavisen_-_13-01-2021 sid 31

Les saken her: https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2021/01/13/Tr%C3%B8ndelagsm%C3%B8tet-2021-Skal-vi-lykkes-m%C3%A5-vi-samarbeide-enda-bedre-23301142.ece