Nyheter

Arkitektene Helen & Hard presenterte nytt huskonsept under webinar om parametrisk design

Foto av: Bent Skatvedt

Parametrisk design eller visuell programmering er benyttet i enkelte miljører i en årrekke. På Oslo Lufthavn har sveitsiske Blumer Lehmann benyttet parametrisk design til å lage butikklokalene.

Nå har arkitektkontoret Helen & Hard samarbeidet med Block-Watne og benyttet parametrisk design til masseprodusert skreddersøm gjennom huskonseptet Fluks-Hus. Dette ble presentert på et webinar arrangert av WoodWorks!, Norwegian Wood, Treindustrien, Trefokus og Norske Trevarer i begynnelsen av februar.


Nytt huskonsept

Arkitekt Guillermo Ramirez, Helen & Hard presenterte under webinaret et konsept for design og produksjons av hustypen Fluks-Hus som er basert på parametrisk design.  Det er Block-Watne og OBOS som har gitt arkitektene i oppgave å utvikle et huskonsept som kostnadseffektivt kan forene kundetilpasning, stedstilpassing og industriell produksjon.

Masseproduksjon og skreddersøm

You can have it in any colour as long as it is parametric”, – slik kan vi omskrive Fords slagord til de muligheter som åpner seg når man integrerer parametrisk design i byggeri og byggevareproduksjon.

John Haddal Mork, som driver arkitektfirmaet Rallar har doktorgrad i emnet parametrisk design.  John har opparbeidet seg solid erfaring i å integrere design med moderne CNC styrte maskiner.  «Det er naturlig at vi nå ser på hvordan parametrisk design kan integrere hele byggeprosessen» forteller John under webinaret.

Viktige utviklingstrekk

NTNU Wood følger nøye med utviklingen av fagdisiplinen parametrisk design.  «Vi er på vei vekk fra programmer og over på plattformer hvor dataene strømmer fritt» kan Pasi Aalto fortelle.  Plattformene tilbyr «open source».  De kommersielle BIM programmene som er i bruk i industrien kan integreres med verktøy for parametrisk design.  Det er denne integrasjonen som gjør det mulig å ta kundens ønsker med seg over i industrialisert produksjonsmiljø. “Jo fortere vi begynner å samarbeide om tilgjengeliggjøring av data, jo bedre utgangspunkt har utviklere til å lage dataverktøy som er spesialtilpasset industriens behov” understreker Aalto.