Nyheter

Trondheim kommune etterspør lokalt råstoff og lokale verdikjeder

WoodWorks! har vært med å etablere det EU finansierte utviklingsprosjektet Build-in-Wood.  Prosjektet skal legge til rette for urbant tre-byggeri.
Prosjektet har engasjert Trondheim kommune som «early adopter», det betyr utprøving av nye løsninger for urbane byggesystemer i tre.

Kommunen inviterte nylig – i samarbeid med Treteknisk og WoodWorks! –  25 arkitekter og rådgivere til webinar for å kartlegge hva som hemmer ytterligere urbant trebyggeri.

 

Tradisjoner med bruk av tre

Prosjektet Trebyen Trondheim har siden oppstarten i 2006 ført til en rekke innovative trebygg.
Trebyen Trondheim skal nå forsterkes, og politisk ledelse i Trondheim kommune har pekt på viktigheten av at det utvikles et lokalt produksjonsmiljø som med basis i norske råvarer utvikler bærekraftige byggeløsninger i tre. Kommunen har i sine planer satt seg klimamål. Siden kommunen besitter over 1,3 millioner m2 bygg, er byggevirksomhet en viktig del av klimaavtrykket. Bruk av tre er en faktor når kommunen planlegger nye prosjekter, og de ser det som naturlig å ha en løpende dialog med lokal industri, spesielt gjennom klynger som WoodWorks!.
– Bærekraftsmål kan oppfylles ved å se på helheten av materialbruk, gjenbruk, flerbruk og bærekraftig arkitektur, forklarte Tore Myrvold, utbyggingssjef i Trondheim kommune.

Gode erfaringer – fortsatt utfordringer

Trondheim har kartlagt oppfatninger og erfaringer av trebruk i kommunen.
Arkitektene som kommunen har vært i dialog med, finner at tre er et inspirerende materiale, som er godt egnet for bærekraftig byggevirksomhet. Men de mangler imidlertid pre-aksepterte løsninger, særlig når det kommer til brannsikkerhet. En annen utfordring er også å bygge med lange, frie spenn.
Entreprenørene uttrykker også at de liker å arbeide med tre, da materialet har høy nøyaktighet og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Utfordringene har imidlertid vært mangel på erfaring omkring fukt i byggeperioden, samt logistikk på byggeplassen. Fuktutfordringene er størst der tre og betong møtes.
Fra driftsavdelingen opplever de utfordringer med renhold av ubehandlet tre. Hovedinntrykket er likevel at de som drifter byggene er svært fornøyde med moderne trebygg.

The Wood Building System

Gjennom Build-in-Wood skal det utvikles en guide for urbane byggeprosjekter i tre. Det London-baserte arkitektfirmaet Waugh Thistleton Architects står for utviklingen av byggesystemene, som i løpet av prosjektperioden til Build-in-Wood blir åpent tilgjengelig i et digitalt bibliotek.

Etterspør lokale verdikjeder

Trondheim kommune ønsker høyere bærekraft i sin boligutvikling, og etterspør lokale verdikjeder og større grad av ombruk/gjenbruk av konstruksjoner og materialer. I tillegg til materialbruk og arkitektur ønsker kommunen seg også lokale løsninger basert på kortreist råstoff. Stine Lønbro Bertelsen, som er deltager i Build-in-Wood-prosjektet fra Treteknisk, kan fortelle at dette blir tema for neste workshop.