Nyheter

Webinar: Forskningsrådet inviterer til Introduksjon til Kapasitetsløft 2022 25 mars kl 09.00 – 10.15

Har du planer om å søke Kapasitetsløft? Bli med på søkerwebinar 4. mai og lær mer om ordningen og hva som skal til for å lage et godt prosjekt og en god søknad!

NB! Ny dato for arrangementet er 4. mai! Er du allerede påmeldt trenger du bare å flytte tidspunktet i kalenderen.

I søkerwebinaret vil vi steg for steg gå gjennom utlysingen til Kapasitetsløft, se på krav og føringer, samt hva som skal til for å utvikle et godt Kapasitetsløftprosjekt. Det vil være mulig å sende inn spørsmål underveis, og å avtale en-til-en møter med rådgivere i Forskningsrådet.

Utlysningen finner du her: Kapasitetsløft for regionalt næringsliv. (Vi jobber med å ferdigstille hele utlysningsteksten.)

Om Kapasitetsløft

Kapasitetsløft er langsiktige prosjekter som gir mulighet til å styrke samarbeidet mellom forsknings- og utdanningsmiljøene og næringslivet. Hensikten er å bygge kapasitet i forskningsmiljøene og gi næringsliv tilgang til relevant utdanning og forskning i regionen.

Prosjektet skal bidra til økt regional verdiskaping, omstillingsevne og forskningskapasitet. I vurderingen av prosjektet vil potensialet for endring – Kapasitetsløftet – bli tillagt vekt.

Søknadsfrist 15. september og prosjektene vil ha oppstart i 2022. Vi har midler til 7-10 prosjekter, og støtter prosjektene med 2-5 millioner kroner i året i opptil seks år.

Én‐til‐én‐møter

Det er mulig å avtale én‐til‐én‐møter med rådgivere i Forskningsrådet. Meld fra i påmeldingsskjemaet innen fredag 30. april kl. 16.00 om du ønsker dette, og vi kontakter deg for å avtale tidspunkt.