Nyheter

Webinar: Gjennomgang av Norges Banks pengepolitiske rapport med Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank

Status og utviklingstrekk i økonomien internasjonalt, nasjonalt og regionalt med utgangspunkt i Pengepolitisk rapport.

sjeføkonom Frank Jullum har gleden av å invitere deg til vårt webinar fredag 19. Mars kl 11:30 – 15:15

Fire ganger i året slipper Norges Bank sin «Pengepolitisk rapport». Rapporten inneholder blant annet en vurdering av utsiktene for norsk økonomi og Norges Banks prognose for styringsrenten (også kalt rentebanen).Analysene i rapporten danner grunnlag for Norges Banks sine vurderinger og beslutninger rundt styringsrenten.

Rapporten publiseres i mars, juni, september og desember. Påfølgende dag etter publiseringen holder vår sjeføkonom, Frank Jullum, webinar hvor han tar for seg de viktigste funnene i rapporten og setter dette opp imot egne prognoser og analyser. Som deltaker i webinaret får du innsikt i de siste bevegelsen innenfor norsk makroøkonomi samt muligheten til å stille dine spørsmål på direkten til vår sjeføkonom.

Påmelding gjør du her – du kan melde deg på alle de 4 webinarene via denne linken:

https://events.danskebank.com/ereg/newreg.php?eventid=603743&