Nyheter

Webinar: Norges forskningsråd inviterer til Søkerwebinar- bioøkonomi 25 mars kl. 10.00 -11.30

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva inviterer til webinar om midler til bioøkonomirelatert forskning og innovasjon.

Når: 25. mars 2021 10.00 – 11.30
Arrangementstype: Digitalt arrangement
Påmeldingsfrist:
24. mars 2021 kl. 12.00

Påmelding her

De mange bionæringene som utgjør bioøkonomien spiller alle sentrale roller i den grønne omstillingen og framtidas grønne næringsliv. Dette gjelder både de tradisjonelle næringene som fiskeri, havbruk, landbruk og skogbruk, men også prosess- og næringsmiddelindustri, muliggjørende teknologier som bioteknologi og digitalisering, og ikke minst avfallssektoren med økt fokus på sirkulære løsninger.

Vi inviterer bioøkonomirelaterte bedrifter, forskningsinstitutter og offentlige aktører til et informasjonsmøte om finansieringsmuligheter på tvers av Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge.

Vi vil blant annet fortelle om ordningen Grønn plattform og vårens hovedutlysning. Satsingen skal bidra til etablering av sterke samarbeidskonsortier som kan levere de beste prosjektene fra forskning og teknologiutvikling, fram til ferdige løsninger.

Vi vil også se nærmere på hva som kan være alternativer til denne ordningen. Dette inkluderer for eksempel Bioøkonomiordningen i Innovasjon Norge, ordninger som tilrettelegger for et privat-offentlig samarbeid, og Katapult-ordningen som forvaltes av Siva.

Program

  • Velkommen
  • Om bioøkonomiens rolle i grønn omstilling sett i sammenheng med oppdatert Prosess21 veikart
  • Grønn plattform og hovedutlysningen
  • Eksempler på for-prosjekter relevante for bioøkonomi
  • Andre muligheter for å søke om midler
  • Spørsmål og svar

Kontaktperson

Marit Heller