Nyheter

Biokull- i og fra norsk skog

28.04.2021 ble det arrangert et webinar, et samarbeid mellom Norsk Biokullnettverk, Norwegian Wood Cluster, WoodWorks! Cluster og Norges Skogeierforbund. Det er ingen tvil om at biokull er hett tema som engasjerer, og hele 250 påmeldte deltagere, fikk belyst hvilken rolle pyrolyse og biokull vil ha i den sirkulære skogsindustrien.

Presentasjoner fra webinaret kan sees og lastes ned her

Norsk Biokullnettverk_logo.png

Logo+NWC.png

WoodWorks.png

skog-logo.png

Share