Nyheter

Forskningsrådet: søkerwebinar for Kapasitetsløft 04.mai kl 10.00 – 11.30

Har du planer om å søke Kapasitetsløft? Bli med på søkerwebinar 4. mai og lær mer om ordningen og hva som skal til for å lage en god søknad!

I søkerwebinaret vil vi steg for steg gå igjennom utlysingen til Kapasitetsløft, se på krav og føringer, samt hva som skal til for å utvikle et godt Kapasitetsløftprosjekt. Det vil være mulig å sende inn spørsmål underveis.

Program og påmelding

Om Kapasitetsløft

Kapasitetsløft er langsiktige prosjekter som gir mulighet til å styrke samarbeidet mellom forsknings- og utdanningsmiljøene og næringslivet. Hensikten er å bygge kapasitet i forskingsmiljøene og gi næringslivet tilgang til relevant utdanning og forskning i regionen.

Prosjektet skal bidra til økt regional verdiskaping, omstillingsevne og forskningskapasitet. I vurderingen av prosjektet vil potensialet for endring – Kapasitetsløftet – bli tillagt vekt.​

Søknadsfrist 15. september og prosjektene vil ha oppstart i 2022. Vi har midler til 7 – 10 prosjekt, og støtter prosjektene med 2 – 5 mill kroner i året i opptil seks år.

En-til-en møter

Det er mulig å avtale en-til-en møter med rådgivere i Forskningsrådet. Meld fra i påmeldingsskjemaet innen fredag 30. april kl. 16.00 om du ønsker dette, og vi kontakter deg for å avtale tidspunkt.