Nyheter

Opptak og presentasjoner webinar om bærekraftig emballasje

Naturviterne og WoodWorks! Cluster arrangerte webinar om emballasje laget av trefiber tirsdag 20. april 2021.

Her finner du opptak og presentasjoner.

Kjersti Kinderås presenterte WoodWorks! og snakket om hvordan klyngen skal bidra til å skape et bærekraftig samfunn.
Presentasjonen kan lastes ned her