Nyheter

Pressemelding: Storebrand ASA selger Verdalsbruket til Bjørn Rune Gjelstens selskap Fabritius Gruppen AS

PRESSEMELDING: Bjørn Rune Gjelsten kjøper AS Værdalsbruket

Bjørn Rune Gjelsten har inngått avtale om kjøp av 100% av aksjene i AS Værdalsbruket fra Storebrand ASA og Storebrand Livsforsikring AS, gjennom et av sine 100% eide selskaper, Fabritius Gruppen AS.

AS Værdalsbruket er Norges nest største private skogeierselskap (900.000 daa) med eierskap til flott skog- og fjellterreng i Verdal kommune. Selskapet henter ut store kalkressurser fra en av Europas store forekomster av kvalitetskalk, og har også en større eierpost i InnTre AS, et betydelig sagbruk og en viktig industrivirksomhet.

«Det er et stort privilegium og en unik mulighet å kunne få overta en så spesiell og flott eiendom, som gjennom lang tid har blitt forvaltet godt av Storebrand. Det er samtidig et veldig stort ansvar, som jeg er motivert og ydmyk overfor. Vi har et langsiktig tidsperspektiv på eierskapet og vil sammen med dagens administrasjon og Verdal kommune fortsette å utvikle de mulighetene som ligger på eiendommen. Dette er en investering med hjertet og det vil også prege vår tilnærming til eiendommen fremover», sier Bjørn Rune Gjelsten.

AS Værdalsbruket vil fortsatt ha sitt hovedkontor og administrasjon i Verdal kommune, slik det er i dag, mens eierskapet legges i Fabritius Gruppen AS, et 100% eid selskap av Gjelsten Holding AS. Eierskapet vil bli utøvd gjennom Værdalsbrukets styre og i tett dialog med dagens administrasjon.