Nyheter

Vil du arbeide mer om eksport til et internasjonalt marked?

Foto av: UNSPLASH/Innovasjon Norge
WoodWorks! og Norwegian Wood Cluster har I samarbeid med Høgskolen Kristiania utviklet en kurspakke for deg som vil lære mer om internasjonalt markedsarbeid.

Kurset er støttet av Innovasjon Norge og internasjonaliserings-opplegget til IN vil være integrert i kurset. Dette betyr også at vi kan tilby kurset til klyngebedriftene uten kursavgift, du betaler bare for egen reise og opphold.

Kursopplegget består av to fysiske kursdager, en dag digitlalt og til slutt en studiereise med praktisk trening i salgsarbeid.  I forkant av kurset vil vi ha en kortere digital seanse hvor vi blir litt kjent, det oppfordres til at nærmeste leder deltar på denne nettsamlingen.

Kurset passer for deg som er relativt ny med salgsarbeid internasjonalt.  Vi vil i kurset vektlegge salgsarbeid generelt og vil være relevant i forhold til alle klyngebedriftenes produkter og tjenester.
Vi kommer i dette kurset til å vektlegge salg til bedrifter (BtB).

Kursplan:
Man 31 jan 15:00-15:30, digitalt Oppstartsmøte for å bli kjent med kurset og hverandre.  Det oppfordres til at kursdeltakerne deltar sammen med nærmeste leder.
Ons 2.- tor. 3. februar 2022, Børrestuveien 3, Oslo  Introduksjon til global handel og eksport, valg av markedsstrategi og markedskanal, suksesskriterier for å bygge varige relasjoner.  Hvordan velge og prioritere kunder?  Effektive kundemøter, lønnsomme forhandlinger. Ved professor Nils Høgevold og professor Erlend Nybakk i TradeMark (www.trandemark.no)
Tor 3. mars, digitalt Avtaler og kontrakter, sikringsinstrumenter, incoterms, logistikk-løsninger. Ved Eksfin – Eksportfinansiering Norge
Ons. 27. april- fre  29. april Studietur (Europa)

 

Påmelding HER innen 17 desember

For mer informasjon kontakt: Knut Amund Skatvedt eller Ola Rostad.