Nyheter

Kystskogbruket: Verdien av tre, fra skog til skrog – Hva blir framtidas arv og innovasjon fra kystskogbruket?

Opptak fra webinaruka er nå klare!

I dagene fra 27-30 april inviterte Kystskogbruket til webinar hver morgen fra kl 08.30 – 10.30.  Her møtte vi spennende gjester fra hele verdikjeden.

Mange kjemper om å være løsningen for framtidens bærekraftige samfunn og industrisatsing. Skog- og trenæringa har regnet seg som selvsagt i dette selskapet, men hvordan er vi rigget for bærekraftig vekst, utvikling og innovasjon? Har vi god kultur for skogbruk og hvilke nasjonale strategier kan vi strekke oss mot?

Skogen er en betinget fornybar ressurs og en viktig del i det grønne skiftet. Mange meldinger er lagt fram, og mange bedrifter må endre takten for å nå utslippsreduksjoner og krav. Er det nok skogareal til alle gode formål? Klarer vi å opprettholde et bærekraftig skogbruk?

Her fikk vi innlegg fra alt fra strategisk nivå, til skogforvaltning og bruk med langsiktig perspektiv!

Se opptak av alle foredregene på kystskogbruket.no!