Nyheter

Hjelper bedriftene i gang med smartere produksjon

Foto av: Øystein Hjelle Bondhus
I tråd med de vedtatte utviklingsstudiene til klyngesatsingen WoodWorks! Cluster, arrangerer Innveno i Surnadal og Proneo i Verdal i neste uke to temasamlinger om smartere produksjon. Samlingene er starten på en større prosess, der de to utviklingsbedriftene vil bidra til at næringslivet i Midt-Norge kan legge et godt grunnlag for en økt grad av robotisering og automatisering.
Magne Løfaldli (t.v.) fra Innveno og Per Anders Folladal i Proneo vil opprette og fasilitere to digitale kompetansesentre i Surnadal og Verdal, i tråd med WoodWorks! Cluster sin utviklingsstrategi. Nå setter de i gang temasamlinger for å hjelpe bedrifter i Midt-Norge i gang med smartere produksjon. Foto: Øystein Hjelle Bondhus

Allerede i februar 2020 startet jobben med å skape to digitale kompetansesentre – ett i Surnadal og ett i Verdal. Sentrene skal opprettes og fasiliteres av Innveno og Proneo, og er helt i tråd med utviklingsstrategien i det regionale samarbeidsprosjektet WoodWorks! Cluster.

Ved å øke- og koble sammen kompetanse, er målet nemlig å øke digitaliseringen i hele verdikjedene, samt styrke kommersialiseringen og bransjeattraktiviteten.

En del av strategien for å oppnå økt digitalisering, er nettopp samarbeid med Norsk Katapult om slike digitale kompetansesentre i Midt-Norge. Norsk Katapult er en ordning, som bidrar til etablering og utvikling av slike sentre, og har som mål å styrke innovasjonsevnen for små og mellomstore bedrifter over hele landet.

De to planlagte sentrene skal samarbeide med nasjonale tungvektere innen automatisering og industriutvikling. Blant disse er Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad og Manufacturing Techonology Norwegian Catapult Centre NCE (MTNC) på Raufoss.

 Opplegg tilpasset næringslivets ønsker

Og det er nettopp MIL som vil være på plass for å dele kompetansen sin når Proneo og Innveno arrangerer det som er starten på to parallelle kursløp i Verdal og Surnadal. Representanter fra MIL holder kurset «Krasjkurs i Smart Produksjon» i Verdal mandag 21. juni og i Surnadal dagen etter.

Tema for kurset er blant annet robotikk, sensorikk og mixed reality, og Innveno-sjef Magne Løfaldli mener det er viktig å sette i gang denne typen prosesser, som har klar sammenheng med jobben med å få opprettet digitale kompetansesentre.

Robotosering i praksis Foto: Mechatronics Innovation Lab (MIL)

– Med denne første samlingen av fire, starter vi den praktiske delen av kompetansedelingen før vi har det fysiske sentret på plass. Det skal legge grunnlaget for gode prosesser i enkeltbedriftene, sier han.

Prosessene Løfaldli snakker om, går direkte på å automatisere, digitalisere og dermed også rasjonalisere produksjon.

– Det er et veldig press på å øke eksporten fra fastlands-Norge, for når og hvis vi skal redusere oljeaktiviteten, må vi bli klare til å kompensere mye av det med fastlandseksport, sier Løfaldli.

Han forteller at det under tirsdagens samling i Surnadal vil delta bedrifter fra Tingvoll, Sunndal, Meldal, Rindal og Surnadal.

Også under samlingen i Verdal vil bedrifter fra et stort omland være representert. Daglig leder Per Anders Folladal i Proneo sier at bedrifter helt fra Ytre Namdal til Stjørdal – alle med noe produksjonsbasert i bunnen av driften – får nyte godt av MILs kompetanse mandag. Det har bedriftene selv også ytret ønske om.

– Ja, tilbudet vi gir er i stor grad basert på tilbakemeldinger fra næringslivet om hva de ønsker, og det første vi kjører i gang, går på robotisering. Vi har hatt stor interesse for MIL og deres kompetanse både i Verdal og Surnadal, så da blir det fullt hus og stormende jubel, sier Folladal.

Målet med de to digitale kompetansesentrene i Midt-Norge er blant annet at lokale bedrifter skal kunne se-, og ikke minst teste industriroboter i praksis.
Foto: Mechatronics Innovation Lab (MIL)
Styrker bedriftenes attraktivitet og rekrutteringsevne

I februar i år var det kick-off for prosjektet i Surnadal. Da fikk Innveno og Proneo bekreftet interessen rundt teamet, som i stor grad handler om økt robotisering og større innslag av automasjon i regionen. En naturlig del av ambisjonen til de to utviklingsselskapene, har derfor vært å få koblet landets beste aktører innen temaet sammen med lokalt næringsliv.

– Miljøene i Raufoss og i Grimstad er de beste i Norge på avansert produksjon, og for oss handler det om å få eksponert miljøene i regionen vår for disse. Det at vi nå kjører i gang kompetanseprogram både i Surnadal og Verdal er den del av det, sier Folladal, og legger til:

– Det er når kompetansemiljøene møter bedriftsledere hos oss, at ting virkelig begynner å skje. Vi ser allerede etter startkonferansen i februar at enkeltbedrifter har kommet i gang med egne prosesser.

Han får støtte av Løfaldli, som mener at prosjektet vil gi positive effekter for næringslivet, blant annet gjennom bruk av ny og framtidsrettet teknologi, mer rasjonell produksjon og bedre lønnsomhet. Dette er i tråd med effektmålene WoodWorks! Cluster har for de nye kompetansesentrene.

For næringsklyngen, som strekker seg fra Nordmøre til Namsos og har rundt 70 medlemmer, er også det å styrke bedriftenes attraktivitet og rekrutteringsevne et viktig mål med det nye prosjektet.

Innveno-sjef Løfaldli er klar på at prosessen, som nå settes i gang, er godt egnet til å oppnå disse målene, selv om man må regne med at omstillingene ute i enkeltbedriftene vil kunne ta tid.

– Det er ingen kjapp løsning på dette, en prosess i en bedrift skjer ikke bare på noen måneder. Å effektivisere produksjonen på denne måten tar tid, men man må begynne. Og det gjør vi nå, sier Løfaldli, og legger til at et annet mål med prosjektet er å få ulike bransjer til å snakke mer sammen.

– Ofte er det veldig lett for at de ulike industriene snakker bare med andre bedrifter i egen bransje. Et mål for prosjektet er å bryte ned dette mønsteret, og skape mer tverrsektorelt samarbeid, slik at ulike sektorer kan lære av hverandre.

Som et ledd i denne tankegangen, er Helseinnovasjonssenteret med for fullt i prosjektet til Innveno og Proneo.

– Et godt samarbeid mellom industri og helse er viktig, og jeg er helt sikker på at et slikt samarbeid vil gi gode resultater, sier Innveno-sjefen.

– Et langvarig samarbeid

Selv om det i første omgang er lagt opp til fire samlinger med ulike temaer innen moderne produksjon, kommer prosjektet med en tydelig ambisjon om at det ikke bare skal være et stunt.

– Vi ser på det som et langvarig samarbeid, og vil jo egentlig at både MIL og MTNC skal materialisere seg i regionen vår. Det de tilbyr er veldig relevant, og næringslivet vi har her er midt i blinken for det de driver med, sier Folladal.

Han håper at det han oppfatter som mye prat om digitalisering i næringslivet, nå skal komme et skritt lenger.

– Når det er snakk om digitalisering blir det, som regel, til at man snakker om skybasert lagring og slike ting. Det vi sjelden ser noe av er selve «hardwaren» – robotene og den sida av digitaliseringa. Det er det vi nå ønsker at bedriftene både skal kunne se og ta på, for å øke omfanget og interessen.

Dette er en naturlig del av prosessen for å opprette digitale kompetansesentre, mener han.

– Ja, det hører veldig godt sammen med kompetansesentrene. Det er behov for kompetanse rundt dette, både når det gjelder bevisstgjøring og det å se muligheter, og det er også behov for å se noe i praksis, sier han, og fortsetter:

– Det flest bedrifter etterspør er å se mulighetene i moderne industriroboter. Å få se hva de kan gjøre og hva de koster. Flere og flere er klare over det sørgelige faktum at Norge er blant de dårligste landene i verden når det gjelder robotisering. Vi har 60 industriroboter per 10 000 ansatte her i landet, og med det er vi skikkelig i bakleksa.

Det er noe også bedriftene i Midt-Norge kjenner på, mener Folladal.

– Ja, de skjønner at det er et eller annet ugjort, at det er muligheter som ikke er realisert. Det håper vi denne prosessen skal hjelpe med; å ta ned terskelen og hjelpe bedriftene med å se mulighetene for å komme et skritt videre, sier han, og får støtte fra Magne Løfaldli:

– Undersøkelser viser at, selv om det har vært stort fokus på industri 4.0 og «den nye industrielle revolusjonen», har bare 15-18 prosent av virksomhetene tatt konsekvensen av dette. Vi må bli mer konkurransedyktige, det er vi ikke i stor nok grad i dag. Med dette prosjektet ønsker vi å bidra til godt samarbeid mellom ulike næringsområder, både i det private og det offentlige, sier han.

Jobber med finansiering av kompetansesentre

Magne Løfaldli forteller at han gjerne skulle sett at de laboratorielle testfasilitetene de to kompetansesentrene i Verdal og Surnadal vil være, var nærmere oppretting.

– Ja, jeg hadde håpet at det skulle gå fortere enn det gjør, men man er avhengige av å få med seg det offentlige på finansiering. Og det viser seg, gang på gang, at det tar tid, sier han, og retter en aldri så liten bredside mot det han oppfatter som unødvendig byråkrati:

– Det er et paradoks: fra statsministerens kontor blir det gang på gang gjentatt at norsk fastlandsindustri må bli mer konkurransedyktig og øke eksporten, men når det kommer til finansiering av konkrete, gode opplegg, blir man kastet fra etat til etat. Det kunne vært mye større løsningsvillighet og fleksibilitet, sier Løfaldli.

Moderne industriroboter kommer i mange former og fasonger, og ikke minst; med mange funksjoner
Foto: Mechatronics Innovation Lab (MIL)

 

Les om hvordan det gikk første kursdag her.