Nyheter

Trondheim kommune utfordrer forskere og næringsliv til bærekraftig trebyggeri

Trondheim kommune ønsker bærekraftig byutviklingen. De har valgt ut syv "problemområder" som de ønsker svar på fra forskere og næringsliv. De oppfordrer aktørene til samarbeid og som en "gulrot" vil det avholdes en konkuranse i forbindelse med worshop 30. september, - vinnerene vil få finansiering til et forprosjekt.

Syv utfordringer for økt bruk av tre

Trondheim kommune har kartlagt hva som hindrer økt bruk av tre for bærekraftig byutvikling.  Disse er:
1. Målbare effekter ved bruk av tre 
Vi opplever økt bruk av tre og trebaserte løsninger. Både politisk ledelse, offentlige myndigheter og kommersielle aktører ser nye muligheter og effekter av trebruk. Noe av dette er vitenskapelig dokumentert, andre argumenter er på et mer “intuitivt” grunnlag. Vi ønsker ny kunnskap og dokumentasjon om hvordan effektene kan måles.

2. Sirkularitet
Stadig flere utbyggere har et ønske om at bygg og byggevirksomhet kan bidra til sirkularitet. I fremtiden kan vi se for oss at bruken av bygg kan endres etter nye behov og utfra at bymiljøet endres. Hvordan kan man sikre at materialer og byggevarer kan brukes sirkulært? Byggevarer skal ikke brukes kun i 60 år for så å bli avfall, byggevarer må få økt livssyklus.

3. Endringsevne
Fra flere hold stilles det spørsmål om samfunnets innstilling og evne til omstilling. Økt bruk av tre vil kreve at vi gjør ting annerledes enn før. Dette går også på holdninger – det å tenke hvordan man endrer systemer for å lykkes med bærekraftig bygg og samfunnsutvikling.

4. Lokale verdikjeder
Utbyggere er ikke kun opptatt av miljøegenskaper hos enkeltbedrifter eller enkeltprodukter. For å sikre mest mulig bærekraftige løsninger ønsker utbyggere å ta hensyn til hele verdikjeder. For næringsaktørene betyr dette nye utfordringer, men også nye muligheter. Ved å danne nye lokale verdikjeder vil nye aktører kunne få tilgang til nye markeder.

5. Anbudsprosesser 
Anbudssystemet og hvordan kommunene bestiller bygninger representerer en stor lokal utfordring i bredere innføring av fleretasjes trebygninger, slik deltakerne på workshop I har oppgitt. Hvordan bør anbudsprosesser gjennomføres for å sikre bærekraft? Hvordan kan anbudsprosesser tilpasses slik at de gir vilkår for lokale verdikjeder?

6. Sårbarhet
Trebruk må sies å være “i vinden”. Miljøpåvirkning og skogdød i både Nord-Amerika og i Mellom-Europa er allerede en utfordring for råvareforsyninger til industrien. Prioriteringer kan bli nødvendig for å sikre at trefiber bidrar best mulig til bærekraft. Hvordan sikre prosesser som gir god utnyttelse av naturresursene?

7. Tekniske løsninger
Utbyggere har behov for byggesystemer som gir gode logistikkløsninger for urbant byggeri med industrielle løsninger. Det oppfattes som utfordrende å plassere eksisterende kranutstyr samt å frakte inn moduler og elementer.
Det er også utfordrende i store konstruksjoner at bygg i tre får stor høyde/bredde.
Noe av utfordringen med trebyggeri er å ha tid nok til å detaljplanlegge byggene, hvordan kan dette sikres?

Inviterer til konkurranse om gode løsninger

Sammen med WoodWorks!, Treteknisk og Build-in-Wood inviterer Trondheim kommune forskere og næring til i samarbeid å løse utfordringene.  Med utgangspunkt i en workshop 30. september vil
disse konkurrere om midler til et forprosjekt.

For mer informasjon ta kontakt med Knut Amund Skatvedt, [email protected].