Nyheter

VALGKAMPMØTE – SKOG OG TRE FORMER FRAMTIDA!

Skognæringa i Trøndelag inviterer til det tradisjonelle valgkampmøtet. For niende gang tar vi den skognæringspolitiske diskusjonen.

På grunn av restriksjonene på antall er arrangementet kun åpent for medlemmer og pressen!

Valgkampmøte om skognæringspolitikk 
Skog og tre former fremtida 

 

Skog- og trenæringa i Trøndelag inviterer til det tradisjonelle valgkampmøtet på Norske Skog Skogn den 26. august. For niende gang tar vi den skognæringspolitiske diskusjonen. 

 

Det er sterke signaler om at vi raskere må over på bruk av mer fornybare ressurser for å holde oss innenfor to-graders målet, enn tidligere beregninger viser. Vi har lenge vært klar over at trevirke vil være av de viktigste råvarene i det grønne skiftet. Bruk av trevirke har en svært stor klimaeffekt. Viktigst er substitusjonseffekten, der vi kan bruke tre i stedet for mer klimaintensive materialer. I tillegg tar skog i vekst opp CO2, slik at også får et lager i produkter av tre. Hvordan kan rammebetingelsene tilrettelegge for en slik utvikling?

 

Skognæringa er ei distriktsnæring og er avhengig av gode rammevilkår, både statlige, regionale og kommunale, økonomiske og juridiske, kort- og langsiktige. Partiene vil på møtet bli bedt om å gi en kort presentasjon av partiets skognæringspolitikk og hvordan de vil legge til rette for utvikling av skog- og trenæringa.

 

På møtet deltar representanter fra næringa, samarbeidspartnere og politikere. I tillegg inviteres pressen.