Nyheter

Trønderdebatt: Rødt har glemt at trærne må vokse i nesten 100 år før de må fraktes ute av skogene

Foto av: Øivind Rånes

Mathias Sellæg, kystskogbruker hadde et innlegg i trønderdebatt.no hvor han svarte på et innlegg i Trønderdebatt skrevet av Rødts førstekandidater i Sør og Nord-Trøndelag, Hege Bae Nyholt, Hanne Lise Fashing og fylkestingsrepr. Hallgeir Frøseth Opdahl.

I innlegget sier de at «Vi må satse på økt videreforedling av trevirke og miljøvennlig hogst». Så langt bra, men fortsettelsen viser dessverre at kunnskapene og analysene mangler. Det ser bl.a. ut som de har glemt at trærne må vokse i nesten 100 år før de må fraktes ute av skogene. At det er alt for lite trøndersk tømmer og at skogindustrien vår derfor må «importere» 40 prosent av sitt virkesbehov, synes de heller ikke å ha fått med seg. Miljøfloskler uten faglig innhold har de imidlertid mer enn nok av.

Les hele saken her…