Nyheter

Byggfakta: Norsk treinnovasjon går globalt

Foto av: Landbruks- og matdepartementet

Norsk treinnovasjon går globaltBildet: Krona, også omtalt som Krona på verket, er publikums- og magasinbygg ved Romsdalsmuseet i Molde. Bygget var ferdig i 2016 og er oppført i massivt tre og har utmerket seg arkitektonisk. Arkitekt var Reiulf Ramstad Arkitketer AS i Oslo.
Foto: Landbruks- og matdepartementet

I samarbeid med BBC Global News vil nå norsk treinnovasjon og andre bærekraftsprosjekter vises frem globalt.

Eksemplene fra Norge vil vises frem på en rekke arrangementer i Europa og digitalt hos BBC.

Norsk treinnovasjon vekker interesse langt utenfor Norges grenser. Norge er igjen blitt kjent som landet som skaper nye innovasjoner for byggeløsninger i tre med lange spenn, sterke konstruksjoner, gamle knutepunkter i ny bruk, og løsninger for både store og små bygg. Dette kombinert med vekt på bærekraft (miljø/klima, sosialt/samfunn og verdiskaping) treffer behov hos flere land i verden.

– Norge har et ansvar for å løfte norske bærekraftige løsninger ut i verden. Gjennom innovativ og smart bruk av tre kombinert med ulike løsninger for gode bomiljø kan Norge ta en posisjon i det internasjonale markedet. Ingenting er bedre enn når gode norske løsninger er ettertraktet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad, i en pressemelding.

Hos BBC finner du nå to norske bidrag i en internasjonal kampanje innen bærekraftig og sosiale bygg verden over. Gjennom de korte filmene vil du bli kjent med studenten, arkitekten, gründerene, offentlig og privat kompetanseløft innen tre og ikke minst både sosiale og innovative boformer og ekstraordinære kontorbygg.

De to bidragene er:

The ‘living’ buildings Norway wants you to know about | Building Communities | BBC StoryWorks  

Sharing spaces, sharing lives | Building Communities | BBC StoryWorks

Saken er hentet fra: https://nyheter.byggfakta.no/norsk-treinnovasjon-gar-globalt-209700/nyhet.html