Nyheter

Direktoratet for byggekvalitet: Veiviser for ombruk av byggevarer

Skal du selge gamle byggevarer på nytt?

Finn kravene som gjelder for å omsette en gammel byggevare på nytt. Svar på spørsmålene for å finne ut om dokumentasjonen er i orden, eller om det er noe som mangler.
I denne veiviseren er fokuset på kravene til omsetning/salg av brukte byggevarer.

 

GÅ TIL VEIVISEREN HER!