Nyheter

Meninger: Naturvernforbundet lever i en drømmeverden

Kjersti Kinderås, Klyngeleder Woodworks! Cluster og Ole Hartvig Bakke, daglig leder Skognæringa Kyst har svart på et innlegg Arnodd Håpnes fra Naturvernforbundet har hatt ute i ulike medier i det siste. Vi vil synliggjøre at Håpnes glemmer viktige faktiske forhold i sin vurdering.

Kjersti Kinderås, Klyngeleder Woodworks! Cluster og Ole Hartvig Bakke, daglig leder Skognæringa Kyst har svart på et innlegg Arnodd Håpnes fra Naturvernforbundet har hatt ute i ulike medier i det siste. Vi vil synliggjøre at Håpnes glemmer viktige faktiske forhold i sin vurdering.

Innlegget er publisert her:

Namdalsavisa: https://www.namdalsavisa.no/naturvernforbundet-lever-i-en-drommeverden/o/5-121-974663

Trollheimsporten: https://www.trollheimsporten.no/leserinnlegg-skogbruk-woodworks-cluster/naturvernforbundet-lever-i-en-drommeverden/148415

Lister24: https://www.lister24.no/meninger/leserinnlegg/i/pWdR9w/naturvernforbundet-lever-i-en-droemmeverden

Innherred: https://www.innherred.no/debatt/2021/09/08/Naturvernforbundet-lever-i-en-dr%C3%B8mmeverden-24540031.ece

Folkebladet.no: https://www.folkebladet.no/meninger/ordetfritt/2021/09/17/Naturnvernforbundet-lever-i-en-dr%C3%B8mmeverden-24593642.ece