Nyheter

Fylkesnytt fra Trøndelag 2/2021

Foto av: Foto: Tobias Eliasson, Skogstyrelsen i Västernorrland

Statsforvalteren i Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om fagdager om klimatilpassing i skogbruket hvor WoodWorks! er partner.

Les det her!