Nyheter

Ruralis: Skogklynge får nye idéer til å spire

Eierskap, åpenhet og felles mål. Det er tre av suksessfaktorene for næringsklyngen Arena skog, viser Ruralis-studie

Ruralis har sett på hvordan bedriftsnettverk håndterer utfordringer når de samarbeider om et prosjekt med flere andre aktører. Det ønsket forskerne ønsket å finne ut av da de gikk under barken på et prosjekt i regi av Arena skog, som i 2016 var den eneste skog- og treklyngen i Norge som ble tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet.

Les hele saken her: https://ruralis.no/2021/10/13/skogklynge-far-nye-ideer-til-a-spire/

Om RURALIS

Ruralis skal gjennom tverrfaglig samfunnsvitenskapelig forskning og forskningsbasert utviklingsarbeid gi kunnskap og idéer for allmenheten, privat næringsliv, offentlig virksomhet og FoU-sektoren.

Ruralis bidrar med ny kunnskap for å skape sosiokulturell, økonomisk og økologisk bærekraftig samfunnsutvikling.

Ruralis er et av de ledende fagmiljøene i Europa innen tverrfaglige ruralstudier, med et omfattende internasjonalt og nasjonalt samarbeid.