Nyheter

Sirkulærseminar på Skogn

Norske Skog, Trøndelag fylkeskommune, Proneo og Levanger kommune, inviterte tidligere i høst til et sirkulærseminar om hvordan bedriftene kan få bedre verdiskaping på sine restprodukter.

Torhild Aarbergsbotten fra  Proneo presenterende en ressurskartleggningstudie gjennomført av Levanger kommune, finansiert av Trøndelag fylkeskommune.

Fire NTNU studenter fra Industriell økologi presenterte hvordan man kan bruke disse ressursene. Studentene har brukt ett digitalt verktøy for sirkulære industriprosesser og dette verktøyet ble presentert av John Kåre Solem, daglig leder Thamsklyngen.

Videre fulgte fem konkrete eksempler på prosjekter som kan komme ut fra ressurskartleggingen:

  • Biokull – Paul Sverre Røe, Proneo
  • Fiberslam ved Norske Skog – nye bruksområder- Jon Henrik Steinsli
  • Avfall fra grønnsakproduksjon – Aud Mari Folden
  • GROT – Sigbjørn Dalen, Norske Skog
  • Biokraft – veien videre, utviklingsmuligheter – Marianne Langvik

Lars Johansson fra WoodWorks! Cluster/RISE-PFI informerte om hvordan bedriftene kan få bistand til å realisere disse prosjektene og Ola Stedje Hanserud fra NIBIO presenterte hvilke forskningsressurser instituttene har i disse områdene.

Torill Margrete Mevik fra Innovasjon Norge snakket om hvilke muligheter finnes for få offentlig støtte for å utvikle nye prosjekter.

Til slutt presenterte Trond Norum fra gjenvinningsklyngen CIVAC hvilke områder de arbeider med.

Det ble også gjennomført gruppearbeid hvor gruppene diskuterte hvilke typer restråstoff man skulle kunne utvikle i form av prosjekt. Deltakerne ble oppfordret til å fortelle om sitt utgangspunkt inn mot det som er presentert tidligere på dagen.

Bedriftene i Fiborgtangen næringspark omsetter for fire milliarder i året. Området er sterkt på prosessindustri, og forbruker omtrent en prosent av landets strømforbruk. Her ligger Norges største papirfabrikk, verdens største fabrikk for flytende biogass (LBG), og et stort foredlingsanlegg for bygningsavfall. Snart kommer Fiskå mølle med sin kraftforfabrikk.