Nyheter

Woodcast – episode 2 ute nå!

Woodcast – episode 2 ute nå!

Norge produserer nærmere en million tonn treavfall årlig. Og nesten alt brennes. Men EU krever 55% gjenvinning innen 2030. Hvordan kommer vi dit? To bedrifter har funnet en løsning sammen. Hvordan? – Og hvilke andre løsninger jobber forskningen med? Det kan du høre om i denne podcasten.
Woodcast er en podcast om skog- og trenæringens rolle i det grønne skiftet. – produsert av Norsk Skogbruk på oppdrag fra WoodWorks! og Treteknisk Institutt.
Hør episoden her:
Spotify – Episode 2 
Materialgjenvinning – med treavfall som ressurs
Apple – Episode 2
Materialgjenvinning – med treavfall som ressurs