Nyheter

Konferanse – Klimavennlig bygging og planlegging i nord

Dagskonferanse – Klimavennlig planlegging og bygging i nord

Planlegger du nye bygg eller nye boligfelt, tettstedsutvikling, utviklingsområder etc. i Nord-Norge så er denne dagskonferansen om klimavennlig bygging og planlegging absolutt den rette for deg/dere.

Målgruppa er kommuner, fylkeskommuner, statlige institusjoner, eiendomsutviklere, arkitekter, boligutviklere, konsulenter og rådgivere mm. i den nordlige landsdelen (Nordland, Troms og Finnmark).

Sted: Alta 17.november 2021 på Scandic hotel Alta.

Lenke til info og påmelding https://www.alta.kommune.no/dagskonferanse-klimavennlig-planlegging-og-bygging-i-nord.6411096-547730.html

Alta kommune, i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Kystskogbruket inviterer til konferansen «Klimavennlig bygging
og planlegging i nord»
Konferansier under konferanser er Aasmund Bunkholt.

Pga Covid-19 ble denne dagskonferansen utsatt fra i fjor med ett år. Alt tyder på at vi kan gjennomføre konferansen i år.

 

Det vil bli veldig hyggelig å møtes til konferanse om klimavennlig bygging og planlegging i nord.

 

Sett av 17.november til konferanse i Alta.

Påmelding vil være åpen fra 5.oktober – 12. november.