Nyheter

Pressemelding: Innveno styrker staben med ny prosjektleder

Innveno styrker staben, og kan med glede melde at Roald Boge er ansatt som
Prosjektleder ved Innveno AS.

Innveno styrker staben, og kan med glede melde at Roald Boge er ansatt som
Prosjektleder ved Innveno AS.
Roald Borge

Bedriftsmedlemmene i nettverkene IN2innovation og WoodWorks! Cluster har vedtatt en veldig klar og entydig forsterket satsing på digitalisering og automatisert produksjon, og Roald Boge som har jobbet med industriell IT og digitalisering gjennom store deler av sitt yrkesaktive liv vil derfor nå bli sentral i denne felles viktige og helt nødvendige satsningen framover.

Med å nyttiggjøre seg moderne teknologi, ha digitalisering «smart produksjon»
av produkter og tjenester som en drivkraft, vil «Det grønne skiftet» bli lønnsomt
for virksomhetene – både for de små og for de større.

Med Roald på laget kan vi i enda sterkere grad være med å bidra til å finne den
rette utviklingsformen og digitaliseringsveien. Dette vil skape økt lønnsomhet for
bedriftene og gjøre virksomhetene mer attraktive med tanke på nye oppdrag og
rekruttering av kompetent arbeidskraft.

Vi ser fram til å få Roald på laget, og han vil tiltre stillingen senest 1. mars 2022 sier Magne Løfaldli, Daglig leder Innveno AS.