Nyheter

Vellykket Medlemsmøte 10 -11 November

Foto av: Ole Martin Wold
Onsdag 10 og torsdag 11 november arrangerte Woodworks! cluster første medlemsmøtet etter at vi dannet organisasjonen WoodWorks! 17. mars i år. Det var også første fysiske møte etter pandemiperioden. Dette var to dager med faglig påfyll og muligheter til å bli kjent med andre deler av verdikjeden. Temaet for møtet var «TRE INN I FRAMTIDEN – Viktige trender som påvirker vår hverdag og business!»
Foto: Ole Martin Wold

Effektene av klimautfordringene og pandemien har vært, og er, store for samfunnet, for næringene, bedriftene og for hver enkelt av oss. Endringene framtvinges både av regulativer og ved at vi som mennesker og samfunn krever endringer. I denne verden har skognæring, trearbeidende industri og trebyggeri store muligheter for å kunne bidra til positive forandringer og skape nye og større verdier.

Økt bruk av tre skaper stadig nye muligheter og er viktige bidrag for å løse de økende klimautfordringene. Det er bedriftene som kan skape merverdiene basert på resultatene fra forskning og kontinuerlige forbedringer. Hva skjer og hva kan vi forvente?

Vi har alle registrert prisøkninger på ulike varer og deriblant på trelast over en lengre periode. Det har vært og er fortsatt leveringsproblemer spesielt for varer med lange og kompliserte verdikjeder. Vår trebaserte næring påvirkes av de store utfordrende trendene, men samtidig skjer det utrolig mye positivt i næringene våre.

Slike utviklingstrender både generelt og spesielt for våre næringer, ble belyst i medlemsmøtet, og vi fikk i tillegg betraktninger rundt vår nye regjerings næringspolitikk det gir.

Medlemsmøtet onsdag ble startet med en status av klyngens prioriterte satsingsområder, hvor prosjektlederne gikk igjennom en kort status, presenterte noen prosjekteksempler og tok en prat med noen av bedriftene. Her fikk vi høre fra Biodrone og deres satsing på bruk av droner i skogbrukets tjeneste ved Atilla Haugen, økonomiske gevinster ved bruk av moderne teknologi ved Harald Moen i El-watch og Knut Dreier fra Moelven Van Severen fortalte om hvilke økonomiske gevinster bedriften planlegger ved å legge om lageret ved bruk av moderne teknologi. Avslutningsvis reflekterte Jan Haraldsen fra Epcon sammen med prosjektleder Lars Johansson rundt bedrifter som tar i bruk ny teknologi.

Jan Haraldsen – Epcon Foto: Ole Martin Wold
Harald Moen – El-Watch Foto: Ole Martin Wold

Jan Erik Larsen fra Kruse Larsen var møteleder torsdag og innledet dagen med å snakke om hva de samfunnspolitiske trendene betyr for WoodWorks! Cluster og medlemmene. Videre reflekterte Larsen rundt nytt Storting, ny regjering – hva vi kan forvente oss fremover. Jan Erik Larsen ledet videre deltakerne gjennom et innholdsrikt program:

 • Opplevelse av tre og natur – hva gjør det med oss?
  Bjarte Løfaldli – Leder Forskning, Utvikling og Innovasjon, Helseinnovasjonsenteret
 • Kunden i sentrum for fremtidens korte og effektive verdikjeder – Masseprodusert skreddersøm
  Ottar Bakås – seniorforsker Sintef
 • Etter en boom i trevaremarkedet – ser vi gylne framtidsutsikter for skogen – men EU-forslag uroer?
  Johan Freij – Affärsområdeschef Skog & Lantbruk, Danske Bank
 • Framtidig produksjon i Europa – Hva tenker Norske Skog?
  Amund Saxrud – Chief Operating Officer, Norske Skog
 • Bruk av tre og lokale leverandører – Hvordan utfordre lokale verdikjeder?
  Audun Otterstad – Direktør EBA Trøndelag

Det var et vellykket og godt gjennomført arrangement og det var en engasjert og interessert gjeng som deltok. Det virker som at behovet for å møtes fysisk og ikke minst kunne stifte bekjentskaper i hele verdikjeden er verdifullt for medlemmene, og når de attpåtil fikk en god dose med faglig påfyll, så det ut som det var en inspirert og fornøyd gjeng på slutten av dagen.

Foto: Ole Martin Wold
Foto: Ole Martin Wold
Foto: Ole Martin Wold

Vi gleder oss til neste samling!