Nyheter

DRONER GIR UTROLIGE MULIGHETER

Droneteknologien har tatt sjumilssteg og utvikling av blant annet laserskannere gir uante muligheter. Nå ber forsker Joachim Heppelmann i Nibio om innspill til bruksområder og forskningsområder for datainnhentingen.

Foto av: Webagentur-Meerbusch

– Dronen vi nå har kjøpt forenkler og forbedrer datainnhentingsmetoder vesentlig, forteller Heppelmann entusiastisk. Laserskanning gir helt nye muligheter til å ta bilder. Droner gir stor fleksibilitet og reduserer kostnaden på slik datainnsamling betydelig.

Utviklingen har bidratt til å gjøre teknologien mer tilgjengelig prismessig. Listeprisen på en tilsvarende drone var tidligere rundt 3 millioner kroner. Nå kan denne type kjøpes inn for omtrent 400 000 kroner.

-Tilgjengeliggjøring av denne teknologien er viktig fordi vi nå kan samle informasjon både raskere og mer presist enn før. Vi får 3D-modeller av skogen som er helt unike. Tredimensjonal skanning gir detaljert informasjon gjennom skanning av skogen i «tre nivåer»; trekronen, selve treet og bakkenivået. Vi kan se og måle kjørespor, oppdage kulturminner, følge med på erosjon, måle og vurdere skogen og vi kan finne kvalitet på jorda raskere og mer presist, fortsetter Heppelmann. Alt dette kan kobles med kunstig intelligens.

Nibio vil nå, sammen med Biodrone i Steinkjer og nettverket i Woodworks!Cluster, rette fokus mot droneteknologien, og sammen finne nye bruksområder. Joachim har dessuten fått en ny rolle som fagkoordinator i Nibio. Dette gir skognæringa i Midt-Norge en unik inngangsport til Nibios forskningsaktivitet.

Skulle du sitte på ideer og tanker om droner eller ha behov for å komme i kontakt med Nibio; ta kontakt med: [email protected].

Se opptak av webinaret her: