Nyheter

Er du interessert i å effektivisere produksjonsprosessene?

WoodWorks! Cluster arrangerer kurs i "Lean -smart produksjon" 11.mars på Surnadal hotell. Lean-metoden bidrar til effektivisering hånd i hånd med økt trivsel på arbeidsplassen. Det handler om et tankesett hos den enkelte ansatte som setter forbedring av kvalitet og resultat i sentrum. Medvirkning og engasjement fra ansatte er helt sentralt i metoden.

Foto av: Trollheimsporten

-Dette er en metode som har vært benyttet i mange år i både offentlig og privat sektor. Metoden har vist seg å fungere godt, fordi den setter mennesket i sentrum og systematiserer medvirkning som fører til forbedringer, forteller Magne Løfaldli, prosjektleder i WoodWorks! Cluster.

Magne Løfaldli står som ansvarlig for prosjektet og har fulgt metoden siden den så dagens lys på .

-Norsk næringsliv opplever nå en stor mangel på arbeidskraft. Å satse på økt omsetning og vekst per årsverk er løsningen for framtiden. Skal norske bedrifter hevde seg i en stadig sterkere konkurransen kommer de ikke utenom effektivisering. Prosessene må bli raskeree, rimeligere og bedre. Men det er ikke et motsetningsforhold mellom dette og trivsel på arbeidsplassen. Gjennom Lean kan dette gjøres på en smart  måte, forteller Løfaldli.

I konferansen som varer en halv dag får bedrifter møte erfarne foredragsholdere. Eivind Reke sitt tema denne dagen er: “Lean og digitalisering er nøkkelen til produktivitet, lønnsomhet og dermed konkurransekraft for fremtidens norske industribedrifter. Hva må til for å lykkes og hvor starter vi?” Gaute Knutstad vil snakke om: “For å lykkes med produktivitetsforbedringer må det jobbes fokusert over tid. Produktivitetsspranget er utviklet nettopp for å støtte bedrifter som ønsker å ta
spranget mot bedre produktivitet.”

Videre vil Helge Totland og Serkan Eren belyse:
“Produktivitetsspranget finnes både som et 18 måneders fullskalaprogram og som et mindre startprogram. Vi deler erfaringer fra bedrifter som har deltatt i
både fullskalaprogrammet og startprogrammet.”

Du kan melde deg ved å sende mail til: [email protected] innen 8.mars.

Foto: Magne Løfaldli (t.v.) fra WoodWorks! Cluster og Per Anders Folladal i Proneo