Nyheter

Bli med på kurset “Eksport til et internasjonalt marked”

WoodWorks! og Norwegian Wood Cluster har i samarbeid utviklet en kurspakke for deg som vil lære mer om internasjonalt markedsarbeid.

WoodWorks! og Norwegian Wood Cluster har i samarbeid utviklet kurset “Eksport til et internasjonalt marked”  for deg som vil lære mer om internasjonalt markedsarbeid. Kunnskapsleverandører vil være Trademark, Eksportfinansiering Norge og Innovasjon Norge. Kurset ble tidligere utsatt på grunn av Covid-19, men vi gleder oss nå til å sparke fra med digitalt oppstartsmøte 30.mai, og fysisk samling 15.-16.juni!


Interessert i å delta?
SE PÅMELDING NEDERST PÅ SIDEN

Kursplan med oppdaterte datoer:
Man. 30.mai:
15:00-15:30, digitalt
Oppstartsmøte for å bli kjent med kurset og hverandre.  Det oppfordres til at kursdeltakerne deltar sammen med nærmeste leder.
Ons. 15.- tors. 16.juni:
Børrestuveien 3, Oslo 
Introduksjon til global handel og eksport, valg av markedsstrategi og markedskanal, suksesskriterier for å bygge varige relasjoner.  Hvordan velge og prioritere kunder?  Effektive kundemøter, lønnsomme forhandlinger. Ved professor Nils Høgevold og professor Erlend Nybakk i  Trademark AS .
Tors. 30.juni, digitalt Avtaler og kontrakter, sikringsinstrumenter , incoterms, logistikk-løsninger. Ved Eksfin – Eksportfinansiering Norge.
Ons. 7.sept.- fre. 9.sept. Studietur (Europa)
Om kurset:

WoodWorks! og Norwegian Wood Cluster har i samarbeid utviklet en kurspakke for deg som vil lære mer om internasjonalt markedsarbeid. Kunnskapsleverandører vil være Trademark, Eksportfinansiering Norge og Innovasjon Norge.

Kurstilbudet er et svar på en medlemsundersøkelse i begge klyngene hvor mer enn halvparten av respondentene gav uttrykk for at de ønsket et kurs.
Kurset er støttet av Innovasjon Norge og internasjonaliseringsopplegget til IN vil være integrert i kurset. Dette betyr også at vi kan tilby kurset til klyngebedriftene uten kursavgift, du betaler bare for egen reise og opphold.  Medlemsbedriftene har prioritet.

Kursopplegget består av to fysiske kursdager, en dag digitalt og til slutt en studiereise med praktisk trening i salgsarbeid. I forkant av kurset vil vi ha en kortere digital seanse hvor vi blir litt kjent, det oppfordres til at nærmeste leder deltar på denne nettsamlingen.

Kurset passer for deg som er relativt ny med salgsarbeid internasjonalt. Vi vil i kurset vektlegge salgsarbeid generelt og  innholdet vil være relevant i forhold til alle klyngebedriftenes produkter og tjenester.
Vi kommer i dette kurset til å vektlegge salg til bedrifter (BtB).

PÅMELDING (frist 8.april):

Kurs: Eksport til et internasjonalt marked

  • Allergier e.l.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.