Nyheter

Nytt samarbeid for å redusere bruken av plast

WoodWorks!Cluster har inngått et spennende samarbeid med Circular Packaging Cluster. Sammen vil vi bidra til å minske forbruket av plast.

Foto av: Guro Angell Gimse

WoodWorks  har hatt idédugnad med Jørgen Ingeberg fra Circular Packaging Cluster (CP) med målsetning om å minske svinn, økt bruk av bærekraftige materialer og mer sirkulære løsninger.

Vi ser på muligheter for å fjerne barrierer slik at embalasjen kan bli mer sirkulær og tar utgangspunkt i bedriftenes behov. Gjennnom samarbeidet ønsker vi å bidra til mer forskning og utvikling samt flere innovasjonsprosjekter, forteller leder av WoodWorks Cluster Kjersti Kinderås.

Samarbeidet kom i stand etter at Cirkular Packaging og Woodworks! Cluster har overlappende områder og ser fordelen med å samarbeide. CPs medlemmer søker mot fornybare materialer, noe WoodWorks! Cluster kan bidra med.

-Dette er et svært viktig og interessant samarbeid. Vi må rett og slett bli mer sirkulære og jeg tror vi kan få til noe med råstoffet fra skogen som lettere lar seg gjenvinne, sier Jørgen Ingeberg.

Circular Packaging Cluster har 65 medlemmer, blant andre Orkla, Bama, Tine, Rema, Norgesmøllene og Norgesgruppen. Klyngen jobber for at medlemsbedriftene skal bli mer sirkulære og bidrar til mer gjenbruk, mindre bruk av plast og mer bruk av fornybare emballasjematerialer.

Foto (fra venstre): Jørgen Ingeberg, Lars Johansson, Guro Angell Gimse og Kjersti Kinderås