Nyheter

Pipelife: Asker kommune først med å legge fossilfrie rørsystemer i Norge

Pipelife, medlemsbedrift hos WoodWorks! Cluster, lanserte i fjor sommer fossilfrie rørsystemer basert på fornybare ressurser fra restprodukter fra skogindustrien. I en nyhetssak på sine nettsider skriver Pipelife at Asker kommune nå er første kommune i landet som tar i bruk disse fossilfrie rørsystemene. Kommunen har ambisiøse klimamål, og har som mål at alle kommunens bygge- og anleggsplasser skal være utslippsfrie innen 2025.

Asker kommune vedtok i fjor sommer en ny klimaplan der et mål er å redusere de samlede direkte klimagassutslippene innenfor kommunes grenser med minst 67 prosent innen 2030 (sammenlignet med nivået i 2009). I denne planen settes også mål om at kommunens bygge- og anleggsplasser skal være utslippsfrie allerede i 2025. I klimaplanen er det også et sterkt fokus på de store indirekte utslippene av klimagasser (utslipp som skjer utenfor kommunens grenser) som følge av innbyggerne, næringslivet og kommunens anskaffelser av tjenester og varer, som for eksempel rørsystemer.

Les hele nyhetssaken på Pipelife sine nettsider her.

Pipelife på besøk på anleggsområdet hos Asker kommune. Foto: Pipelife