Nyheter

STYRET I WOODWORKS!CLUSTER SATSER PÅ KOMMUNIKASJON

Vi trenger en økt satsing på skog- og trenæringen slik at skog og tre kan fortsette å bidra i det grønne skiftet og bli den framtidsnæringen Norge trenger. For å få til dette satser WoodWorks!Cluster nå for fullt på å bli bedre i sin kommunikasjon både internt og eksternt.

Foto av: Guro Angell Gimse

Veiledet av nytilsatt kommunikasjonssjef Guro Angell Gimse har styret i WoodWorks!Cluster nå påbegynt arbeidet med strategi og handlingsplan for kommunikasjon.

-Alle har vel erfart at kommunikasjon kan være vanskelig, og uten at man legger ned en innsats for å få det til sammen, er faren for å mislykkes stor. Det latinske ordet for kommunikasjon er communicare som betyr “å gjøre felles”. Jeg synes dette er et godt begrep for hva som skal til for å lykkes. Greier man å bli enig om hva som skal være budskapet og løfte dette sammen i flokk, er det store muligheter for å oppnå viktige gjennomslag, forteller Guro Angell Gimse

Medlemmene i WoodWorks!Cluster har gjennom flere år samarbeidet for å få frem innovasjoner som blant annet kan gi nye bruksområder for tre. Selv om flere av bedriftene er konkurrenter opplever de at samarbeid er med på å ta bransjen videre. Angell Gimse mener denne holdningen er viktig i kommunikasjonen med omverdenen.

-Det var en klok mann som en gang sa at vi må henge sammen, om ikke blir vi hengt hver for oss. WoodWorks! Cluster har skjønt dette for lenge siden og dette gjør også arbeidet med kommunikasjon mye enklere. Dette er bedriftseiere som er villig til å stå sammen for å vise fram potensialet i skog- og trenæringen. Entusiasmen og idèmangfoldet vi opplevde i strategiarbeidet i dag er imponerende. Dette får vi til, fortsetter Angell Gimse

Woodworks!Cluster setter nå i gang interessentanalyser innen de ulike fokusområdene fiber, skogressurs og bygg, og vil med dette som grunnlag lage en kommunikasjonsplan.

-Det viktigste med dette arbeidet er at virksomheten blir bevisstgjort hvem de bør prioritere kontakt med og hvordan. Selve papirarbeidet er underordnet, men vi må ha noen korte og konsise planer som er lett å omsette til handling, avslutter Angell Gimse.

Styret i Woodworks! Cluster: Knut Dreier (Moelven Van Severen,leder), Bjørn Einar Ugedal (Norske Skog Skogn, nestleder) Gisle Tronstad (InnTre), Rune Johnsen (Kjeldstad) Snorre Furberg (Allskog), Monica Grindberg (Statskog), Randi Dille (Trøndelag Fylkeskommune), Marit Aursand (Sintef), Hallvar Brusethaug (Talgø MøreTre), Odd Morten Aalberg, MMK FollaCell. Dagig leder i WoodWorks! Cluster er Kjersti Kinderås.