Nyheter

AUTOMASJON, PREFABRIKASJON OG INDUSTRIALISERING GIR KLIMAGEVINST OG UNIKE MULIGHETER FOR GRØNN INDUSTRI I NORGE

Treindustrien i Norge har unik kompetanse og lange tradisjoner i å bygge i tre og et godt hjemmemarked. I tillegg gir økt industrialisering nye muligheter. Det er Støren Treindustri AS et godt eksempel på. De har gått fra å være en håndverksbedrift til å utvikle en automatisert produksjonslinje. Dette gjør bedriften mer konkurransedyktig, men bidrar også til økte klimakutt.

Foto av: Guro Angell Gimse

 

-Automasjon, prefabrikasjon og industrialisering, samt bruk av lette bindingsverkkonstruksjoner med mindre bruk av råvarer, gjør det mulig å komme et steg videre for å oppnå større klimagevinst, forteller Johnsen.

Han forklarer at  automatisering handler mest om mer effektiv produksjon som samtidig gir høyere presisjon og bedre kvalitet på produktene. Indirekte vil dette gi lengre levetid og lavere CO2-utslipp. Det er først og fremst prefabrikasjon og industrialisering i fabrikk som gir en klimagevinst gjennom at man har mer kontroll på prosessene innendørs under kontrollerte forhold, enn på ulike byggeplasser som utsettes for vær og vind.

-Helt konkret reduseres svinn på materialer gjennom mer nøyaktig produksjon/bygging, mindre risiko for skade på materialer som må skiftes ut og kasseres, mindre transport til byggeplass, bedre HMS-forhold, og høyere effektivitet og verdiskaping som kan brukes mer fornuftig, også i klimasammenheng, fortsetter Johnsen. 

Han er tydelig på at for å få erstattet bruken av oljebaserte produkter i Norge, så må det satses mer på bruk av tre i bygninger. Selv er Støren Treindustri i ferd med å utvikle løsninger med lette trekonstruksjoner som gjør det mulig å bygge leilighetsbygg fra 5-8 etasjer. Dette er et innovasjonsarbeidet som krever en annen type kompetanse og Johnsen har satset aktivt på komptetanseutvikling i bedriften.

-Bedriften vår er avhengig av en helt annen kompetanse enn før. Vi må videreutvikle de folkene vi har. Derfor driver vi mye intern opplæring. Når du får kunnskap, vil du ha mer. Dette skaper motiverte medarbeidere, sier Johnsen.

Støren Treindustri oppfordrer nå politikere til å satse enda mer på yrkesrettet utdanning og flere fagarbeidere, for å bøte på mangelen på folk med riktig kompetanse. Johnsen har selv,sammen med næringslivet i MidtreGauldal, lagt til rette for besøk fra barnehager og skoler for å skape interesse for treindustrien. I tillegg har Støren Treindustri åpnet opp for bachelor- og masterstudenter.

– Det vil være en kamp om arbeidskraft og kompetanse i tiden framover. Særlig trenger vi gode fagarbeidere. Vi må vise fram den spennende og teknologitunge industrien vi er, og gjøre oss attraktive slik at unge velger en utdanning som styrker treindustrien i framtiden. Her har vi en stor jobb å gjøre, avslutter Johnsen.

Foto: Rune Johnsen viser stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø sin moderne fabrikk i Midtre Gauldal kommune under bedriftsbesøk i regi av Treindustrien og Støren Treindustri fredag 25. mars.