Nyheter

– Det som ikke er i utvikling, er under avvikling

Publisert av Håkon Solem, Trollheimsporten 13.03.2022

Fredag 11. mars inviterte Innveno til kurset Smart Produksjon del 3. Dette var det tredje av totalt fire kurs Innveno arrangerer for bedrifter i regionen, der bedrifter fra Kristiansund, Tingvoll, Surnadal, Rindal og Orkland var på deltakerlisten. Temaet for denne delen var «Lean, digitalisering og økt produktivitet» . Innveno holdt i juni i fjor del 1, «Krasjkurs i smart produksjon». Del 2, «Parametrisk modellering», ble avholdt i november i fjor.

Magne Løfaldli, for tiden i rollen som Industriutvikler i Innveno, ønsket velkommen til de mange oppmøtte bedriftene. Han understreket de store utfordringene som deltakerne må forholde seg til i tiden fremover: Klimakrisen, Covid-19 pandemien, EUs taksonomi og ikke minst krigen i Ukraina.
– Noe av dette vil gå over, andre ting vil forsterkes.

Løfaldli nevnte også rekrutteringsproblemer som et svært relevant tema. Rekruttering av riktig kompetanse ble trukket frem som en utfordring overalt.
– Å gjøre ting smartere er en god løsning. Vi må få maskiner til å gjøre banale og belastende oppgaver, avsluttet Løfaldli sin innledning.

Innvenos ferskeste prosjektleder, Roald Boge, holdt innlegg om «Vilje og evne til endring og kontinuerlig forbedring». – Det som ikke er i utvikling, er under avvikling, slo Boge fast.

Fjerde og siste del av kurset i Smart Produksjon tar for seg temaet «Produksjonsteknologi og bærekraft», der dato foreløpig ikke er bekreftet.

Les saken i sin helhet på nettsidene til Trollheimsporten.


Innveno er medlemsbedrift i WoodWorks! Cluster

Magne Løfaldli er i tillegg til sin stilling i Innveno, ansatt som delprosjektleder for strategiområde bygg i WoodWorks! Cluster

Eivind Reke fra SINTEF holdt et innførende innlegg om Lean-konseptet Foto: Håkon Solem