Nyheter

Digital workshop: Fremtidige muligheter med redusert CO2-avtrykk fra emballasje

Prosjektet BIOVERDI som er forankret i NCE Aquatech Cluster, WoodWorks! og Bondelaget inviterer til digital workshop om synergier mellom hav-, jord-, og skogbruksnæringer 7.april. Temaet for workshopen er fremtidige muligheter for bruk av emballasje med redusert CO2-avtrykk.


Målet er å dele kunnskap og innsikt for å muliggjøre videre arbeid for økt bruk av fornybare ressurser i emballasje såkalt 
netto-nullutslippsemballasje. Bakgrunnen er at BIOVERDI har som hovedmål å mobilisere for økt verdiskaping fra bioøkonomien i hav-, jord- og skogbrukssektorene. Prosjektet har gjennom dette initiativet unike forutsetninger for å etablere en læringsarena hvor en kan bidra til kunnskapsoverføring mellom hav-, jord-, og skogbruksnæringene.

Se påmelding og mer informasjon her.