Nyheter

Glommen Mjøsen Skog: Stort press på skogbruket i Sverige som følge av EU-direktiv

Nyhetssak publisert av næringspolitisk sjef Yngve Holth, Glommen Mjøsen Skog, 01.03.2022

Et typisk trekk i utviklingen av lover og regler i Europa i dag, er at man lager overordnede lover og regler og så oppstår virkningene av dem i et samspill mellom domstolene og forvaltningen. Forvaltningen henviser til domstolene og sier at her er det bare å tilpasse seg mens domstolene viser til lover eller konvensjoner. Noen kaller dette ansvarlighet og grundighet, men man kan også se på dette som en form for ansvarspulverisering eller å unnlate å foreta avveininger mellom ulike hensyn.


Les hele saken på nettsida til Glommen Mjøsen.