Nyheter

Konferanse “Landbruksbygg i tre” 25. mars

Norsk Bygdesagforening i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving arrangerer konferansen “Landbruksbygg i tre” 25.mars på Bårdshaug Herregård, Orkanger. Alle interesserte er velkomne til en spennende konferanse om et viktig tema. Målgruppa er skogeiere, sageiere, bønder, rådgivere, treindustribedrifter og byråkrater.

Norsk Bygdesagforening arrangerer årsmøte og ekskursjon lørdag 26.mars. Det er mulig å melde seg på både konferanse og middag fredag 25.mars samt årsmøte og ekskursjon 26.mars.

Påmelding til arrangementene finner du her.

Påmeldingsfrist: 18. mars

Konferanseprogram Landbruksbygg i tre 25. mars
Program lørdag 26.mars
Påmelding og priser