Nyheter

SEMINAR: NORSKE LØSNINGER FOR SIRKULÆR BIOØKONOMI

Norske løsninger for sirkulær bioøkonomi: Teknologier, muligheter og hindringer for fremtidens storskala norske proteinindustri? 

Arbeidsseminar i regi av SINTEF Ocean, NIBIO og RISE-PFI (partnere i prosjektet Biocycles) i samarbeid med Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Nord Universitet

Sted : Nord Universitet i Steinkjer
Kongens Gate 42, 7713 Steinkjer (2 min gange fra Steinkjer togstasjon).
Rom 123

Se mer informasjon om PROGRAM og PÅMELDING HER

Norge har, av naturlige grunner, vært et arnested for nye løsninger for produksjon av proteiner. Historien inneholder eksempler som Norferm rundt årtusenskiftet og langsiktig satsing på utnyttelse av krillforekomster i Antarktis. Målet for dette arbeidsseminaret er å favne helheten, industridynamikken og vise fremdriften i utviklingen av ny storskala norsk sirkulær bioøkonomi med vekt på proteinproduksjon.

  • Hva særpreger de ulike teknologiene?
  • Hva slags struktur og konkurranse vil prege den nye proteinindustrien?
  • Hva hindrer og hva kan utløse storskalasatsing i Norge?

Arbeidsseminaret springer ut av prosjektet BioCycles, et forskningsprosjekt ledet av SINTEF Ocean med flere norske og internasjonale samarbeidspartnere.

Kontakt i SINTEF er Inger B. Standal (982 22 468, [email protected] ), for NIBIO Ivar Pettersen (905 97 320, [email protected]), for RISE-PFI Mihaela Tanase (918 79 630, [email protected] ), og for Nord Universitet Geir Næss (908 53 071, [email protected] )


Foto: “To sølvmynter”