Nyheter

ÅRSMØTE MED FAGSEMINAR 22.APRIL

Årsmøte i Foreningen WoodWorks! Cluster avholdes 22. april 2022 kl. 12.30, PFI-bygget på Gløshaugen i Trondheim

Se kart her.

Fullstendig sakliste med saksgrunnlag sendes medlemmene på e-post slik at dette er mottatt minst to uker før Årsmøtet.
Det bes om at saker meldes inn senest 3 uker før årsmøtet.

Fagseminar for alle interesserte i forkant av årsmøtet

Vi inviterer alle interesserte til fagseminar med tema «Grønnvasking og miljødokumentasjon» fra kl. 09-11:30
Foredragsholdere er Anne Therese Gullberg, Kruse Larsen, og Eivind Selvig, Civitas.
Se detaljert program for fagseminaret her.

Påmelding til fagseminar og årsmøte finner du her.

NB. Alle er hjertelig velkommen til fagseminaret. Årsmøtet er kun for medlemmer.

Det vil serveres lunsj mellom fagseminaret og Årsmøtet.