Nyheter

FollaCell satser 348 millioner i miljøprosjekt og ny maskinpark

Publisert av Trønder-Avisa 31.03.2022

Allerede ved påsketider starter FollaCell i Follafoss opp et stort miljøprosjekt for å ruste seg til nye utslippskrav. Fabrikken skal også fase ut gammelt produksjonsutstyr.

– Det er store investeringer og kravet til at vi er produktiv framover og har et marked er viktig. Men vi har trua, selv i disse tider, sier daglig leder Odd Morten Aalberg ved MM Karton FollaCell.

Bakgrunnen for kommentaren er at bedriften i Follafoss med 61 ansatte og åtte lærlinger skal investere tungt i nærmeste framtid. 153 millioner kroner i et miljøprosjekt og 195 millioner kroner i fornyelse av maskinparken.

Nye utslippsgrenser

Miljøprosjektet består av flere tiltak for å møte framtidig kapasitetsøkning og nye, lavere utslippsgrenser. Hovedmålet er ett ekstra rensetrinn for avløpsvann som skal gi biogass som et biprodukt. Biogassen skal utnyttes i tremassefabrikkens tørkeanlegg og dermed redusere forbruket av fossile energikilder. Oppstart av prosjektet er planlagt fra påske.

Tirsdag fikk ledelsen ved MM FollaCell AS også klarsignal for ytterligere en investering med investeringsramme på 195 mill. kroner.
– Dette prosjektet går i hovedsak ut på å skifte ut gamle maskiner i sluttdelen av produksjonsprosessen, sier Aalberg.

Han viser til at plate og pakkpressen fra 1970 og hele emballeringslinjen for ferdig produkt skal skiftes ut med nye maskiner.

– En spennende tid

Produksjonen skal gå under prosjektperioden og det krever en del bygg endringer for å gjøre plass for de nye maskinene. Målet er å kunne sette utstyret i bestilling nå i vår og oppstart av nye maskiner høsten 2023.
– Dette betyr vi er inne i en veldig hektisk prosjektperiode med sluttfase av ett stort prosjekt og i startfase på ett nytt stort prosjekt til samme tid.

Aalberg viser til at investeringene vil forbedre bedriftens produktiviteten betydelig.
– Det blir en spennende tid med tanke på å lykkes innenfor rammene og at det tekniske fungerer.

Les saken i sin helhet på nettsidene til Trønder-Avisa.