Nyheter

Vellykket webinar med tema “Sertifiseringssystemer i skognæringa”

Tekst av Rune Hedegart, prosjektleder skogressurs, WoodWorks! Cluster

22. mars 2022 arrangerte WoodWorks! Cluster webinar for å høyne vår kunnskap om sertifiseringssystemene i hele verdikjeden. Å kjenne arbeidet vi gjør er viktig i møtet med andre deler av samfunnet, for å være trygg på at vi jobber systematisk og kunne formidle dette.

Det var god deltakelse og engasjerte innledere. Stort sett ble det et reint informasjonswebinar, men noen spørsmål kom inn og ble besvart. Inntrykket etter arrangementet er at det trolig kan være behov for å fortelle omverdenen hvordan man jobber med disse systemene og hvor mye skognæringa faktisk legger ned av ressurser i sertifisering.

Jan Gjestang i sertifiseringsorganet Det Norske Veritas holdt hovedinnlegget. Han tok for seg hele sertifiseringen i norsk skognæring på litt overordnet nivå. Deretter fortalte representanter for medlemsorganisasjoner i WWC! om sertifiseringsarbeid i sin organisasjon. Magnus Mestvedt fortalte om Allskog, Per Hallgren om Viken Skog / SB Skog, Sigbjørn Dalen om Norske Skog og Sverre Luktvasslimo om Inntre Kjelstad.

Hvis du vil se opptak av webinaret og få tilsendt presentasjonene som ble vist, så send en epost til [email protected] og be om det.

Foto: FotoKnoff – Sven Erik Knoff