Nyheter

Kompetansemangel og kamp om arbeidskraft

Mange bedrifter sliter med rekurttering, og skog- og trebransjen er ikke et unntak. Rekruttering var derfor hovedsak på siste møte i landbruksministerens dialogforum med næringen. Situasjonen krever at både bedriftene og staten går sammen for å finne løsninger.

Foto av: WoodWorks! Cluster

-Det er ingen tvil om at behovet er stort for å virkelige stikke hodene sammen for å finne løsninger på denne utfordringen, forteller Kjersti Kinderås, som deltok på innspillsmøte i Landbruks- og matdepartementet for WoodWorks! Cluster.

Klyngen er ferskt medlem av landbruksministerens dialogforum for skog- og trenæringen som denne gangen var ledet av statssekretær Wenche Westberg. Dialogforumet består av ca 20 aktører fra skog- og trenæringen.

-Jeg er glad ministeren har opprettholdt denne viktige kommunikasjonskanalen for oss slik at det er mulig å være tett på med våre virkelighetsbeskrivelser, sier Kinderås som er vel så opptatt av å finne løsninger som å beskrive problemer.

Foto: Statssekretær Wenche Westberg i midten flankert av Kjersti Kinderås fra WoodWorks! Cluster til høyre og Berit Sannes fra Norwegian Wood Cluster.

-Vi har en bransje som vet å finne løsninger, og jeg har vært opptatt av å formidle til departementet at våre medlemmer gjør det de kan for å bøte på problemet. Jeg har dratt fram eksempler som Moelven Van Severen i Namsos som har laget opplegg for fagbrev for egne ansatte.

Det må jobbes kontinuerlig og langsiktig med rekruttering, og vi må alle stå sammen for å få på plass kvalifisert arbeidskraft. Velg Skog nasjonalt jobber med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging for skognæringen.

-Vi har jo drevet med rekrutteringsprosjekter siden 2012 i Trøndelag. I prosjektet “Tilvekst” som  pågår nå har vi valgt å jobbe med utdanningsbehovet for hele verdikjeden i skog- og trenæringa, og har lagt vekt på videregående utdanning, lærlinger og høyere utdanning, sier Kinderås, som mener den nasjonale satsingen må suppleres med regionale satsinger for å få et tettere samarbeid med skolene.

-Antall søknader til Mære har økt, men det er en utfordring at utdanningen er dyrere å drifte enn andre utdanningsløp. Her er det viktig at Regjering, Storting og Fylkeskommunen går inn og bidrar. Dette er utfordringer bransjen ikke greier alene, mener Kinderås, som også framhever at dette er et langsiktig og kontinuerlig arbeid.

-Vi må få til en tidlig innsats hvor barn og unge blir kjent med skogbruket og lokale videreforedlingsbedrifter. Støren Treindustri deltar i prosjektet Tre-Rek sør i trøndelag og har besøk av barnehager, skoler, 10.klassinger og Treteknikk linja ved Gauldal Videregående skole, avslutter Kinderås.