Nyheter

Norsk Skogbruk: Styrker samarbeid mellom norsk og svensk næringsliv

Saken ble publisert på nettsidene hos Norsk Skogbruk 5.mai 2022

Nylig møtte aktører i norsk og svensk næringsliv hverandre i Stockholm, sammen med ministre og til og med kongelige. Næringslivsdelegasjonens mål er tettere samarbeid mellom landene som tilsammen er verdens 12. største økonomi. Og skog- og trenæringen er en viktig del av det.

Målet med arrangementet var å styrke næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige med visjon om at Norden må bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030. Der vi i fellesskap kan løse utfordringene. Slik oppsummerer regjeringen møtet, der Norge stilte med næringsminister Jan Christian Vestre, og det norske kronprinsparet kastet glans over arrangementet.

Skog og tre i godt selskap

Regjeringen vil utforske mulighetene for økt bilateralt samarbeid på en rekke områder, der vi kan komplementere hverandre, skriver regjeringen.no om møtet. Og blant samarbeidsområdene vi skal starte med finner vi blant annet skog og trevirke i godt selskap med batterier, fiskeoppdrett på land, fornybar energi, CCS, hydrogen og havvind, helseteknologi, grønn metallproduksjon og mineraler. Regjeringen ønsker blant annet med politiske virkemidler at norsk-svensk næring sammen kan stimuleres til å nå nye markeder, utvikle ny teknologi og få til integrerte verdikjeder. For eksempel gjennom å fjerne handelshindre, utvikle rammeverk og felles standarder og å rett og slett kople virkemiddelaktørene på eksportfremmende felles tiltak mot nye og eksisterende samarbeid. Alt ifølge regjeringen.no

Avtale mellom skogklyngene

Men næringslivet selv må altså finne sine samarbeidspartnere og inngå avtaler. Det gjorde blant annet de to norske skogklyngene WoodWorks! og NWC (Norwegian Wood Cluster) og svenske Paper Province papirklyngen i Värmland, som hevder at «Samarbeidet skal gi økt kraft i omstillingen  til fornybare ressurser fra skogen».

– Vi i Norge løser ikke den grønne omstillingen selv. Men sammen med svenskene er vi derimot verdens tolvte største økonomi og da åpner nye internasjonale muligheter seg opp, kommenterer klyngeleder i WoodWorks! Kjersti Kinderås.

Klyngeleder i NWC, Berit Sanness sier dette om avtalen: – Gjennom delt kunnskapsutvikling, kompetansesikring, informasjon og samkjøring er jeg sikker på at våre to land sammen kan gjøre en forskjell internasjonalt.

Mens Sandra Sundbäck i svenske Paper Province kommenterer den slik: – Sverige og Norge har skogen sammen. Paper Province medlemmer er i stor grad etablert i grenseregionen og vi ser nærheten og samarbeidet med Norge som en selvsagt vei fremover for omstillingen.

Mindre terskler

Det er flere tiltak som kan gjøres for å få norsk-svensk samarbeid mer smidig generelt oppsummerer Kjersti Kinderås i WoodWorks! etter Stockholmsmøtet. – Det er viktig å sørge for at rammeverket i de to landene samsvarer, at for eksempel bestemmelser og regler ikke er forskjellige på hver side av grensa. Dessuten er det smart å sammen sørge for dokumentasjonen vi skal ha for våre bærekraftighet i næringen. Og selvsagt er det mye å hente på samarbeid på forskningen. Og da er det også mer effektivt om systemene kan fungere om hverandre, slik at det ikke oppstår terskler for samarbeidet om selve forskningen og kunnskapsoppbyggingen, sier Kinderås.

Samstemt intensjon

– Nå starter et nytt kapittel i samarbeidet mellom Norge og Sverige. Vi er enige om å gå strukturert til verks for å knytte vårt næringsliv tettere til hverandre og utforske mulighetene for å utvikle mer grønn industri og bærekraftig eksport sammen. Vi er mer enn naboer og vi er hverandres viktigste handelspartnere. Sammen er vi sterkere enn hver for oss, konkluderte næringsminister Jan Christian Vestre,Som i sin åpningstale mente 1+1 kan bli 4 om ikke mer, hvis vi inngår samarbeid om å bygge industri sammen, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

Han skrev videre under en felles erklæring om norsk-svensk industri og handelssamarbeid med sine svenske ministerkolleger næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson og Anna Hallberg, utenrikshandelsminister og minister for nordiske spørsmål.

Intensjonen i erklæringen er beskrevet slik:
«Våre statsministre er enige om at det er potensiale for et dypere samarbeid innenfor grønn omstilling, og har bedt oss om å følge opp dette. Derfor vil vi samle våre krefter for å skape en grønn og bærekraftig fremtid. Sverige og Norge har mye å vinne på å utnytte landenes ulike styrker, både i eksisterende verdikjeder, men også ved utvikling av ny næringsaktivitet og nye verdikjeder på tvers av landegrensene.

Næringslivet må være i førersetet og lede samarbeidet, men både Sveriges og Norges nærings- og innovasjonspolitikk skal støtte opp om dette samarbeidet. Vår oppgave er å fatte de nødvendige politiske beslutningene som kreves for at det svensk-norske næringslivet skal kunne nå sitt fulle potensial, og for etableringen av grønne industriprosjekter og verdikjeder på tvers av den svensk-norske grensen. Vi skal også jobbe for at resultatene av dette samarbeidet når ut til et større internasjonalt marked utover det nordiske.»